Statut Przedszkola Regulamin Rady Rodziców RODO

 

 

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/), informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole w Bobolicach, ul. Pionierów 7, 76-020 Bobolice (zwane dalej Przedszkolem). W Przedszkolu został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – Jacek Królikowski z którym można się skontaktować poprzez  – adres e-mail.:

iod.przedszkole.bobolice@interia.pl

TEL. do IOD:  530 366 543

Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi Przedszkole zawarło umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole w Bobolicach
    ul.Pionierów 7
    76-020 Bobolice
  • ul. Pionierów : 94 318 73-23
    ul. Szkolna: 730 535 130

Galeria zdjęć